Årsrapporter

 

 

Denne side indeholder godkendte årsapporter og fastsatte prislofter for Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.

 

 

Årsrapporter:

 

Årsrapport 2016 og tilhørende generalforsamlingsreferat.
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014 og tilhørende generalforsamlingsreferat.
Årsrapport 2013
Årsrapport 2012Prisloft:

I henhold til Vandsektorloven fastsætter Forsyningssekretariatet økonomiske rammer (til og med 2016 var det prislofter) for Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.

 

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018
Afgørelse om prisloft for 2016 og tilhørende Bilag A
Afgørelse om prisloft for 2015 og tilhørende Bilag A
Afgørelse om prisloft for 2014
Afgørelse om prisloft for 2013 (Tidligere afgørelse om prisloft for 2013, som ikke inkluderede Sdr. Nærå Vandværk)