Vandanalyser

 

Seneste vandanalyser:

Vandgården/Åværket i Ringe: Seneste kontrol på vandværket Seneste kontrol på ledningsnettet
Espe Vandværk: Seneste kontrol på vandværket Seneste kontrol på ledningsnettet
Årslev Vandværk: Seneste kontrol på vandværket Seneste kontrol på ledningsnettet
Havndrup Vandværk: Seneste kontrol på vandværket Seneste kontrol på ledningsnettet

Planlagte vandanalyser:

Samlet plan for vandanalyser i perioden 2017 til 2021

Detaljeret plan for vandanalyser i 2017

Forklaring til vandanalyser:

Der bliver med reglemæssige mellemrum foretaget vandanalyser såvel ude på ledningsnettet som på vandværkets forskellige anlæg. Såvel udtagning som analyse af vandprøverne foretages af Eurofins Miljø A/S, som er akkrediteret (godkendt) af DANAK til bl.a. at analysere vandprøver. Prøverne tages i overensstemmelse Miljøministeriets Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Der tages hvert år omkring 35 prøver af typen Begrænset kontrol og af typen Uorganiske sporstoffer rundt omkring på ledningsnettet samt 1 prøve af typen Normal kontrol og 1 prøve af typen Udvidet kontrol på hvert af Midtfyns Vandforsynings 4 vandværker (Vandgården/Åværket i Ringe, Espe Vandværk, Årslev Vandværk og Havndrup Vandværk).

Eurofins har udgivet denne folder, som forklarer kvalitetskravene til drikkevand.

Prøvetype:

• (B) Begrænset kontrol (i vandforsyningsanlægets ledningsnet, normalt hos forbrugerne): Analyse for udseende, lugt, smag, ledningsevne, temperatur, pH, ammonium, jern, ilt, nitrit, klor, aluminium, coliforme bakterier, E. coli, kimtal ved 22 oC og 37 oC, PAH-forbindelser.

• (UB) Udv. Bakteriologisk MP (i vandforsyningsanlægets ledningsnet, normalt hos forbrugerne): Analyse for coliforme bakterier, E. coli, kimtal ved 22 oC og 37 oC, Clostridium perfrig.

• (N) Normal kontrol (på vandværket): Analyse for udseende, lugt, smag, ledningsevne, temperatur, pH, NVOC, ammonium, jern, mangan, klorid, fluorid, nitrat, nitrit, sulfat, totalt fosforindhold, klor, coliforme bakterier, E. coli, kimtal ved 22 oC og 37 oC, enterokokker.

• (U) Udvidet kontrol (på vandværket): Analyse for farve, turbiditet, lugt, smag, ledningsevne, temperatur, pH, NVOC, calcium, magnesium, hårdhed, natrium, kalium, ammonium, jern, mangan, bikarbonat, sulfat, nitrat, nitrit, totalt fosforindhold, fluorid, ilt, aggressiv kuldioxid, svovlbrinte, metan, klor, coliforme bakterier, E. coli, kimtal ved 22 oC og 37 oC, enterokokker.

• (S) Uorganiske sporstoffer (i vandforsyningens ledningsnet): Analyse for arsen, bor, nikkel m.fl.

• (C) Organiske chlorforbindelser (sammen med Normal eller Udvidet kontrol)

• (F) Fenoler i vand (sammen med Normal eller Udvidet kontrol)

• (P) 24 pesticider (sammen med Normal eller Udvidet kontrol)

• (O) Omprøve for specifikke stoffer påvist ved tidligere analyse.

• (E) Ekstra analyser for specifikke stoffer.

• (X) BTXN - Analyse for Benzen, Toluen, xylener og Naphthalen.

• (BK) Boringskontrol.

• (M) Metaller boringskontrol - Arsen, Barium, Bor.

 

Modtagedato: Den dato laboratoriet har modtaget vandprøven.

Prøvningsperiode: Den periode hvor analyserne er blevet undersøgt på laboratoriet.

Udtaget den: Det tidspunkt hvor vandanalysen er blevet udtaget af laboratoriets personale.

Udtagningssted: Det sted på forsyningsnettet eller hos forbrugerne, hvor prøven er blevet udtaget.

 

Gennemførte vandanalyser:

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

B Stegshavevej 3, 15-01-18

B Stegshavevej 3, 16-01-17

B,S Stegshavevej 3, 18-01-16

B Stegshavevej 3, 19-01-15

B Højrupvej 45, 20-01-14

B Højrupvej 45, 15-01-13

B Højrupvej 45, 09-01-12

B Ø. Hæsingevej 53, 24-01-11

B Højrupvej 45, 15-01-18

B Højrupvej 45, 16-01-17

B,S Højrupvej 45, 18-01-16

B Stegshavevej 3, 20-01-14

B Stegshavevej 3, 15-01-13

B Stegshavevej 3, 09-01-12

B Stegshavevej 3, 24-01-11

B Stegshavevej 3, 05-02-18

B Stegshavevej 3, 06-03-17

B Stegshavevej 3, 22-02-16

B Højrupvej 45, 23-02-15

B Birkelundsvej 1, 24-02-14

B Højrupvej 45, 12-02-13

B Højrupvej 45, 06-02-12

B Højrupvej 45, 28-02-11

B Højrupvej 45, 05-02-18

B Birkelundsvej 1, 06-03-17

B Birkelundsvej 1, 22-02-16

B Stegshavevej 3, 23-02-15

B Stegshavevej 3, 24-02-14

B Stegshavevej 3, 12-02-13

B Stegshavevej 3, 06-02-12

B Stegshavevej 3, 28-02-11

B Birkelundsvej 1, 05-02-18

B Søllingevej 75, 06-03-17

B Højrupvej 45, 22-02-16

B Søllingevej 75, 23-02-15

B Højrupvej 45, 24-02-14

B Søllingevej 75, 12-02-13

B Birkelundsvej 1, 06-02-12

B Birkelundsvej 1, 28-02-11

B Søllingevej 75, 05-02-18

B Højrupvej 45, 06-03-17

B,S Søllingevej 75, 22-02-16

B Birkelundsvej 1, 23-02-15

B Birkelundsvej 1, 31-03-14

B Birkelundsvej 1, 12-02-13

B Stationsvej 124-126, 06-02-12

B Sdr. Højrupvejen 97, 28-02-11

B Stegshavevej 3, 20-03-17

B Stegshavevej 3, 14-03-16

B Højrupvej 45, 23-03-15

B Søllingevej 75, 31-03-14

B Stationsvej 124-126, 12-02-13

B Højrupvej 45, 05-03-12

B Højrupvej 45, 21-03-11

B Højrupvej 45, 20-03-17

B Højrupvej 45, 14-03-16

B Stegshavevej 3, 23-03-15

B Stegshavevej 3, 31-03-14

B Søllingevej 75, 11-03-13

B Stegshavevej 3, 05-03-12

B Stegshavevej 3, 21-03-11

B Birkelundsvej 1, 03-04-17

B Stegshavevej 3, 18-04-16

B Birkelundsvej 1, 27-04-15

B Højrupvej 45, 31-03-14

B Stegshavevej 3, 11-03-13

B Højrupvej 45, 10-04-12

B Toftebro 2, 21-03-11

B Søllingevej 75, 03-04-17

B Højrupvej 45, 18-04-16

B Søllingevej 74, 27-04-15

B Birkelundsvej 1, 28-04-14

B Højrupvej 45, 11-03-13

B Stegshavevej 3, 10-04-12

B Højrupvej 45, 11-04-11

B Stegshavevej 3, 03-04-17

B Søllingevej 75, 18-04-16

B Stegshavevej 3, 27-04-15

B Stegshavevej 3, 28-04-14

B Stationsvej 124-126, 15-04-13

B Søllingevej 75, 10-04-12

B Stegshavevej 3, 11-04-11

B Højrupvej 45, 03-04-17

B Birkelundsvej 1, 18-04-16

B Højrupvej 45, 27-04-15

B Højrupvej 45, 28-04-14

B Søllingevej 75, 15-04-13

B Stationsvej 124-126, 10-04-12

B Birkelundsvej 1, 11-04-11

B Stegshavevej 3, 08-05-17

B Stegshavevej 3, 17-05-16

B Stegshavevej 3, 01-06-15

N Årslev VV, 10-06-14

B Stegshavevej 3, 15-04-13

B Højrupvej 45, 30-04-12

B Ø. Hæsingevej 53, 09-05-11

B Højrupvej 45, 08-05-17

B Højrupvej 45, 17-05-16

B Højrupvej 45, 01-06-15

N,X Havndrup VV, 10-06-14

B Ø. Hæsingevej 51, 15-04-13

B Stegshavevej 3, 30-04-12

B Stegshavevej 3, 09-05-11

B Birkelundsvej 1, 26-06-17

B Søllingevej 75, 20-06-16

B Højrupvej 45, 29-06-15

N,C,P Åværket VV, 10-06-14

B Stegshavevej 3, 13-05-13

B Højrupvej 45, 29-05-12

N Årslev VV, 09-05-11

B Søllingevej 75, 26-06-17

B Stegshavevej 3, 20-06-16

B Stegshavevej 3, 29-06-15

N,C,P Espe VV, 10-06-14

B Højrupvej 45, 13-05-13

B Stegshavevej 3, 29-05-12

B Birkelundsvej 1, 09-05-11

B Stegshavevej 3, 26-06-17

B Højrupvej 45, 20-06-16

B Søllingevej 75, 29-06-15

B Birkelundsvej 1, 10-06-14

B Søllingevej 75, 13-05-13

B Birkelundsvej 1, 11-06-12

N,C,P Espe VV, 09-05-11

B Højrupvej 45, 26-06-17

B Birkelundsvej 1, 20-06-16

B Birkelundsvej 1, 29-06-15

B Søllingevej 75, 10-06-14

N,C,P Åværket VV, 10-06-13

B Stegshavevej 3, 02-07-12

N,C Åværket VV, 26-06-17

N Havndrup VV, 20-06-16

N,P Espe VV, 29-06-15

B Stegshavevej 3, 10-06-14

N,C,P Espe VV, 10-06-13

B Søllingevej 75, 02-07-12

B Højrupvej 45, 06-06-11

N,C Espe VV, 26-06-17

N Årslev VV, 20-06-16

N,P Åværket VV, 29-06-15

B Højrupvej 45, 10-06-14

N,C,P Årslev VV, 10-06-13

B Stationsvej 124, 02-07-12

B Stegshavevej 3, 06-06-11

N Årslev VV, 26-06-17

N,P Åværket VV, 20-06-16

N,P Havndrup VV, 29-06-15

B Stegshavevej 3, 30-06-14

B Højrupvej 45, 02-07-12

B Højrupvej 45, 04-07-11

N Havndrup VV, 26-06-17

N, P Espe VV, 20-06-16

N,P Årslev VV, 29-06-15

B Højrupvej 45, 30-06-14

B Stegshavevej 3, 10-06-13

N,C,P Espe VV, 02-07-12

B Birkelundsvej 1, 04-07-11

B Stegshavevej 3, 31-07-17

B Højrupvej 45, 02-08-16

B Stegshavevej 3, 10-08-15

B Højrupvej 45, 11-08-14

B Højrupvej 45, 10-06-13

N,C,P Åværket VV, 02-07-12

B Stegshavevej 3, 04-07-11

B Højrupvej 45, 31-07-17

B Stegshavevej 3, 02-08-16

B Højrupvej 45, 10-08-15

B Stegshavevej 3, 11-08-14

B Stationsvej 124-126, 10-06-13

N,C,P Årslev VV, 02-07-12

B Ø. Hæsingevej 53, 09-08-11

B Søllingevej 75, 14-08-17

B Højrupvej 45, 05-09-16

B Højrupvej 45, 31-08-15

B Søllingevej 75, 11-08-14

B Søllingevej 75, 10-06-13

B Højrupvej 45, 13-08-12

B Stegshavevej 3, 09-08-11

B Birkelundsvej 1, 14-08-17

B Stegshavevej 3, 05-09-16

B Stegshavevej 3, 31-08-15

B Birkelundsvej 1, 11-08-14

B Stegshavevej 3, 08-07-13

B Stegshavevej 3, 13-08-12

UB Årslev VV, 22-08-11

B Stegshavevej 3, 14-08-17

B Søllingevej 74, 05-09-16

B Birkelundsvej 1, 31-08-15

B Stegshavevej 3, 15-09-14

B Stationsvej 124-126, 08-07-13

B Højrupvej 45, 10-09-12

UB Stationsvej 77, 22-08-11

B Højrupvej 45, 14-08-17

B Birkelundsvej 1, 05-09-16

B Søllingevej 75, 07-09-15

B Højrupvej 45, 15-09-14

B Højrupvej 45, 08-07-13

B Stegshavevej 3, 10-09-12

B Højrupvej 43, 05-09-11

B,E Stegshavevej 3, 11-09-17

B Stegshavevej 3, 10-10-16

B Birkelundsvej 1, 20-10-14

B Ø. Hæsingevej 53, 13-08-13

B Stationsvej 124-126, 10-09-12

B Stegshavevej 3, 05-09-11

B,E Højrupvej 45, 11-09-17

B Højrupvej 45, 10-10-16

B Højrupvej 45, 05-10-15

B Søllingevej 75, 20-10-14

B Stegshavevej 3, 13-08-13

B Stegshavevej 3, 08-10-12

B Højrupvej 45, 03-10-11

B,E Stegshavevej 3, 19-09-17

B Højrupvej 45, 14-11-16

B Stegshavevej 3, 05-10-15

B Stegshavevej 3, 20-10-14

B Ø. Hæsingevej 53, 08-10-12

B Stegshavevej 3, 03-10-11

B,E Højrupvej 45, 19-09-17

B Stegshavevej 3, 14-11-16

B Søllingevej 75, 05-10-15

B Højrupvej 45, 20-10-14

B Stegshavevej 3, 16-09-13

B Højrupvej 45, 12-11-12

B Birkelundsvej 1, 03-10-11

B,E Birkelundsvej 1, 19-09-17

B Søllingevej 75, 14-11-16

B Højrupvej 45, 09-11-15

B Højrupvej 45, 17-11-14

B Birkelundsvej 1, 16-09-13

B Stegshavevej 3, 12-11-12

B Højrupvej 45, 07-11-11

B,E Søllingevej 75, 19-09-17

B Birkelundsvej 1, 14-11-16

B Stegshavevej 3, 09-11-15

B Stegshavevej 3, 17-11-14

B Birkelundsvej 1, 21-10-13

B Søllingevej 75, 12-11-12

B Stegshavevej 3, 07-11-11

BK Vandgården/Åværket boring 1 (DGU 155.112), 23-10-17

B Søllingevej 75, 12-12-16

B Søllingevej 75, 09-11-15

U,C,S Havndrup VV, 15-12-14

B Stegshavevej 3, 21-10-13

B Stationsvej 124-126, 12-11-12

B Højrupvej 45, 05-12-11

BK Vandgården/Åværket boring 2 (DGU 155.123), 23-10-17

B Højrupvej 45, 12-12-16

B Birkelundsvej 1, 09-11-15

U,C,S Espe VV, 15-12-14

B Højrupvej 45, 21-10-13

B Højrupvej 45, 10-12-12

B Stegshavevej 3, 05-12-11

BK Vandgården/Åværket boring 3 (DGU 155.188), 23-10-17

B Stegshavevej 3, 12-12-16

U,C,S Årslev VV, 15-12-14

B Højrupvej 45, 25-11-13

B Stegshavevej 3, 10-12-12

B Birkelundsvej 1, 05-12-11

BK Vandgården/Åværket boring 5 (DGU 155.1654), 23-10-17

B Birkelundsvej 1, 12-12-16

B Højrupvej 45, 14-12-15

U,C,S Åværket VV, 15-12-14

B Stegshavevej 3, 25-11-13

B Stationsvej 124-126, 10-12-12

B Stationsvej 77, 05-12-11

BK Vandgården/Åværket boring 6 (DGU 155.1662), 23-10-17

U,C,P Åværket VV, 12-12-16

B Søllingevej 75, 14-12-15

B Birkelundsvej 1, 15-12-14

B Søllingevej 75, 25-11-13

U,C,P Åværket VV, 10-12-12

U,C,P Espe VV, 05-12-11

BK Espe Vandværk boring 1 (DGU 155.755), 23-10-17

U,C,P Espe VV, 12-12-16

B Birkelundsvej 1, 14-12-15

B Søllingevej 75, 15-12-14

U,C,P Espe VV, 25-11-13

U,C,P Espe VV, 10-12-12

U,C,P Årslev VV, 05-12-11

BK Espe Vandværk boring 3 (DGU 155.762), 23-10-17

U,C,P Havndrup VV, 12-12-16

U,C,P Åværket VV, 14-12-15

B Stegshavevej 3, 15-12-14

U,C,P Åværket VV, 25-11-13

U,C,P Årslev VV, 10-12-12

B Stegshavevej 3, 13-11-17

U,C,P Årslev VV, 12-12-16

U,C,P Espe VV, 14-12-15

B Højrupvej 45, 15-12-14

U,C,P Havndrup VV, 10-12-12


B Højrupvej 45, 13-11-17

U,C,P Havndrup VV, 14-12-15

U,C,P Årslev VV, 16-12-13

BK 146.2533, 05-12-11

B Stegshavevej 3, 04-12-17

BK 155.762, 12-12-16

U,C,P Årslev VV, 14-12-15

BK 155.757, 17-11-14

B Højrupvej 45, 16-12-13

BK 155.246, 10-12-12

BK 146.2569, 05-12-11

B Søllingevej 75, 04-12-17

BK 155.1663, 12-12-16

BK 155.188, 17-11-14

B Stegshavevej 3, 16-12-13

BK 155.1654, 10-12-12

B Birkelundsvej 1, 04-12-17

BK 146.520, 12-12-16

BK 155.123, 17-11-14

B Birkelundsvej 1, 16-12-13

BK 155.1662, 10-12-12

B Højrupvej 45, 04-12-17

BK 155.1662, 09-11-15

BK 155.762, 10-12-12

U,C,P Åværket VV, 04-12-17

BK 146.2569, 09-11-15

BK 155.755, 11-12-13

BK 155.520, 10-12-12

U,C,P Espe VV, 04-12-17

BK 146.2533, 09-11-15

BK 155.519, 11-12-13

U,C,P Årslev VV, 04-12-17

BK 155.1654, 16-11-15

BK 155.112, 11-12-13

U,C,P Havndrup VV, 04-12-17

BK Havndrup Vandværk boring 1 (DGU 146.519), 04-12-172010:

2009:

2008:

2007:

2006:

2005:

2004:

2003:

2002:

2001:

B Stegshavevej, 11-01-10

B Birkelundsvej 1, 14-01-09

B Industrivej 7, 15-01-08

B Stegshavevej 1, 30-01-07

B Sdr. Højrupvejen 97, 08-02-06

B Sdr. Højrupvejen 86, 12-01-05

B Landevejen 5, 14-01-04

B Vesterparken 23, 14-01-03

B,S Tingager Plejehjem, 17-01-02

B Lindevej 5, 22-01-01

B Højrupvej 45, 11-01-10

B Sdr. Højrupvejen 71, 14-01-09

B Stegshavevej 7, 13-02-08

B Langgade 1, 26-02-07

B Krokusvej 6, 08-02-06

B Algade 13, 15-02-05

B Lindevej 4, 16-02-04

B Sdr. Højrupvejen 12A, 13-02-03

B,S Bøjdenvejen 82, 12-02-02

B Krarupvænge 3, 20-02-01

B Højrupvej 45, 09-02-10

B Stegshavevej 7, 14-01-09

B Langgade 41, 13-02-08

B Birkelundsvej 1, 21-03-07

B Søvej 34, 08-02-06

UB Stationsvej 22, 03-03-05

B Østre Ringvej 7-9, 18-03-04

B Sdr. Højrupvejen 14, 13-02-03

N Vandgården, 13-03-02

N Havndrup VV, 07-03-01

B Stegshavevej, 09-02-10

B Langgade 41, 14-01-09

B Birkelundsvej 1, 28-03-08

B Sdr. Højrupvejen 97, 21-03-07

B Overvejen 62, 08-02-06

UB Gl. Byvej 31, 03-03-05

B,S Øster Hæsingevej 29A, 14-04-04

B østre Ringvej 9, 25-03-03

N Espe VV, 13-03-02

N Espe VV, 07-03-01

B Sønderhøjrupvej 34, 09-02-10

B Stegshavevej 3, 05-02-09

B Søllinge Skole, 09-04-08

B Industrivej 7, 21-03-07

B Stegshavevej 3, 23-03-06

UB Kildegårdsvej 4, 03-03-05

B Sallingeskovvej 21, 26-04-04

N Espe VV, 27-03-03

N Havndrup VV, 13-03-02

N Vandgården, 07-03-01

B Birkelundsvej 1, 09-02-10

B Højrupvej 45, 05-02-09

B Stegshavevej 3, 28-03-08

B Langgade 41, 24-04-07

B Langgade 41, 23-03-06

UB Stationsvej 22, 04-03-05

B,S Vesterparken 23, 12-05-04

N Havndrup VV, 27-03-03

B Lindevej 5, 13-03-02

B Søvej 32, 21-03-01

B Højrupvej 45, 08-03-10

B Langgade 41, 05-03-09

N Årslev VV, 06-05-08

B Toftekrogen 8, 24-04-07

B Ø. Hæsingevej 37, 23-03-06

UB Gl. Byvej 31, 04-03-05

B Pilehaven 16, 03-06-04

N,C,F,P Åværket VV, 27-03-03

B,S Ø. Hæsingevej 12, 03-04-02

B Ludvigsmindevej 16, 24-04-01

B Stegshavevej 3, 08-03-10

B Stegshavevej 3, 05-03-09

N Havndrup VV, 06-05-08

B Stegshavevej 3, 07-06-07

B Sdr. Højrupvej 97, 27-04-06

UB Kildegårdsvej 4, 04-03-05

B Sdr. Højrupvejen 130, 03-06-04

E Åværket VV, 02-04-03

B Landevejen 5, 23-04-02

B Toftekrogen 5, 24-04-01

B Højrupvej 45, 12-04-10

B Sdr. Højrupvejen 97, 17-03-09

B Industrivej 7, 06-05-08

B Hedebovej 8, 07-06-07

B Stegshavevej 3, 12-06-06

B Lindevej 5, 29-03-05

N,C,P Åværket VV, 03-06-04

B Øster Hæsinge VV, 07-04-03

B østre Ringvej 9, 22-05-02

B Sdr. Højrupvej 97, 14-05-01

B Stegshavevej 3, 12-04-10

B Stegshavevej 3, 17-03-09

U,C,P Åværket VV, 06-05-08

B Hedebovej 8, 07-06-07

B Langgade 41, 12-06-06

UB Årslev VV, 12-04-05

N Havndrup VV, 03-06-04

B Sdr. Højrupvejen 97, 13-05-03

B,S Sdr. Højrupvejen 97, 22-05-02

B Odensevej 46-48, 14-05-01

B Sdr. Højrupvej 109, 12-04-10

B Ø. Hæsingevej 33, 17-03-09

B Søvej, 26-06-08

B Sdr. Højrupvejen 39A, 13-06-07

N Havndrup VV, 12-06-06

B Ø. Hæsingevej 3, 19-04-05

N Espe VV, 03-06-04

B,S Lindevej 5, 13-05-03

B Blidegnsvej 10, 05-06-02

B Sallinge Skovvej 13, 21-06-01

B Birkelund 1, 12-04-10

B,S Birkelundsvej 1, 15-04-09

B Stegshavevej, 26-06-08

B Birkelundsvej 1, 13-06-07

N Årslev VV, 12-06-06

B Landevejen 5, 19-04-05

B Stegshavevej 46, 17-06-04

B Hovedvejen 64, 11-06-03

B Vesterparken 23, 19-06-02

B Kildevangen 32, 11-07-01

B Ø. Hæsingevej 53, 17-05-10

B Stegshavevej 1, 15-04-09

B Øster Hæsinge VV, 26-06-08

B Industrivej 7, 26-07-07

N Espe VV, 12-06-06

B Rønnebærvej 70, 03-05-05

B Industrivej 7, 22-07-04

B Sdr. Højrupvejen 39A, 18-06-03

B Landevejen 5, 25-07-02

B Boltinggårdvej 28, 20-08-01

B Stegshavevej 3, 17-05-10

B Højrupvej 45, 07-05-09

B Birkelundsvej 1, 26-06-08

B langgade 41, 26-07-07

N Åværket VV, 12-06-06

B Sdr. Højrupvejen 97A, 11-05-05

B Bøgeparken 41, 22-07-04

B Østre Ringvej 9, 26-06-03

B Vesterparken 23, 28-08-02

U Havndrup VV, 20-08-01

N,C,P Espe VV, 17-05-10

B Stegshavevej, 07-05-09

B Stegshavevej, 04-08-08

B Stegshavevej 46, 23-08-07

B Birkelundsvej 1, 20-07-06

N Havndrup VV, 11-05-05

B Landevejen 5, 18-08-04

B Industrivej 7, 23-07-03

B Søvej 30, 23-09-02

U Espe VV, 20-08-01

B Stegshavevej, 14-06-10

B Stegshavevej, 28-05-09

B Havndrup VV, 04-08-08

N Havndrup VV, 23-08-07

B Vesterparken 23, 20-07-06

N Espe VV, 11-05-05

B Lindevej 5, 13-09-04

B Landevejen 5, 27-08-03

B Søvej 34, 09-10-02

U Vandgården, 20-08-01

N,C,P Havndrup VV, 14-06-10

B Birkelundsvej 1, 28-05-09

B Stegshavevej, 27-08-08

N Årslev VV, 23-08-07

N Øster Hæsinge VV, 20-07-06

N Åværket VV, 11-05-05

U,C,P Årslev VV, 16-09-04

B Vesterparken 21, 23-09-03

N Øster Hæsinge VV, 14-10-02

B Søvej 32, 24-09-01

B Sdr. Højrupvej 109, 14-06-10

B,S Stegshavevej, 04-06-09

B Sdr. Højrupvej 97, 09-09-08

B Langgade 41, 25-09-07

B Søvej 30, 30-08-06

B Østre Ringvej 7-9, 25-05-05

B Østre Ringvej 7-9, 06-10-04

B Algade 59, 01-10-03

B Sdr.Højrupvejen 39A, 13-11-02

U Øster Hæsinge VV, 02-10-01

B Birkelundsvej 1, 14-06-10

B,S Sdr. Højrupvejen 97, 04-06-09

B Langgade 41, 09-09-08

B Toftekrogen 8, 24-10-07

B Sdr.Højrupvejen 5, 28-09-06

B Vestergade 34, 22-06-05

N Øster Hæsinge VV, 18-10-04

B Algade 59, 01-10-03

U,C,P Espe VV, 13-11-02

B Sdr. Højrupvej 39A, 17-10-01

N,C,P Årslev VV, 14-06-10

B Stegshavevej, 24-06-09

B Industrivej 7, 23-09-08

B Sdr. Højrupvejen 97, 24-10-07

B Højrupvej 45, 02-11-06

BK,M,P Bor.1 - Åværket, 22-06-05

B Overvejen 70, 19-10-04

U,C,P Øster Hæsinge VV, 13-10-03

U,C,P Havndrup VV, 13-11-02

B Søvej 21, 21-11-01

B Højrupvej 45, 05-07-10

B Birkelundsvej 1, 24-06-09

N.C.P Espe VV, 23-09-08

B Birkelundsvej 1, 24-10-07

B Toftekrogen 8, 02-11-06

B Nordbakken 2, 29-06-05

B Bøjdenvejen 60B, 28-10-04

B Algade 13, 11-11-03

B Lindevej 5, 26-11-02

B Landevejen 5, 12-12-01

B Stegshavevej, 05-07-10

B Overvejen 54, 23-09-08

B Industrivej 7, 31-10-07

B Birkelundsvej 1, 02-11-06

B Snarupvejen 9, 19-07-05

B Krarupvænge 3, 08-11-04

B Sdr. Højrupvejen 44, 27-11-03

B Højrupvej 45, 03-08-10

N,C,P Espe VV, 29-07-09

B Birkelundsvej 1, 23-09-08

B Herringevej 9, 08-11-07

B Industrivej 7, 02-11-06

B Grønnevangen 7, 16-08-05

B Søvej 21A, 29-11-04

B Vesterparken 23, 10-12-03

B Stegshavevej, 03-08-10

N,S Årslev VV, 29-07-09

B Langgade 41 (fyrrum), 15-10-08

N Åværket VV, 31-10-07

U,C,P Havndrup VV, 14-12-06

B Overvejen 62, 13-09-05

U,C,P Åværket VV, 29-11-04

U,C,P,F Åværket VV, 10-12-03

B Højrupvej 45, 30-08-10

B Stegshavevej, 29-07-09

B Langgade 41 (vaskerirum), 15-10-08

B Birkelundsvej 1, 05-12-07

U,C,P Årslev VV, 14-12-06

B Vesterparken 23, 13-09-05

U,C,P Havndrup VV, 29-11-04

U,C,P Havndrup VV, 10-12-03

B Stegshavevej, 30-08-10

B Åværket VV, 07-09-09

B Stegshavevej, 15-10-08

B Sdr. Højrupvejen 44, 05-12-07

U,C,P Espe VV, 14-12-06

U,C,P,X Årslev VV, 13-09-05

U,C,P Espe VV, 29-11-04

U,C,P,F Espe VV, 10-12-03

B Stegshavevej, 07-09-09

B Sdr. Højrupvej 97, 03-12-08

B Langgade 41, 05-12-07

B Langgade 41, 18-12-06

B Søvej 21, 06-10-05

B Vesterparken 23, 20-12-04

B Birkelundsvej 1, 30-08-10

B Vestergade 30, 07-09-09

B Birkelundsvej 1, 03-12-08

U,C,P Årslev VV, 05-12-07

B Søvej 34, 18-12-06

U,C,P,X Øster Hæsinge VV, 06-10-05

B Højrupvej 45, 28-09-10

B Stegshavevej, 28-09-09

B Langgade 41, 03-12-08

U,C,P Havndrup VV, 05-12-07

U,C,P Åværket VV, 18-12-06

B Granvænget 3, 17-10-05

B Stegshavevej, 28-09-10

B Højrupvej 45, 28-09-09

U,C,P Årslev VV, 03-12-08

U,C,P Øster Hæsinge VV, 11-12-07

B Birkelundsvej 1, 19-12-06

B Industrivej 7, 26-10-05

B Højrupvej 45, 01-11-10

B Stegshavevej, 20-10-09

U,C,P Espe VV, 11-12-07

B Sdr.Højrupvejen 97, 19-12-06

X Årslev VV, 15-11-05

B Stegshavevej 3, 01-11-10

B Ø. Hæsingevej 53, 20-10-09

B Toftekrogen 8, 03-12-08

U,C,P Åværket VV, 11-12-07

B Søvej 30-34, 05-12-05

B Birkelundsvej 1, 01-11-10

B Åværket VV, 23-11-09

N Øster Hæsinge VV, 17-12-08

U,P,O Havndrup VV, 15-12-05

N,P,C Åværket VV, 01-11-10

B Espe VV, 23-11-09

U,C,P Espe VV, 17-12-08

U,P,O Espe VV, 15-12-05

B Højrupvej 45, 22-11-10

B Birkelundvej 1, 07-12-09

U,P,O,F Åværket VV, 15-12-05

B Sdr. Højrupvejen 97, 22-11-10

U,C,P Årslev VV, 07-12-09

B Stegshavevej 3, 22-11-10

U,C,P Espe VV, 07-12-09

BK Bor 4, Åværket VV, 20-11-08

BK,P,X,M Bor. 1 - Espe VV, 15-12-05

B Højrupvej 45, 13-12-10

BK Bor. 3 - Espe VV, 18-12-08

BK,P,M Bor. 6 - Havndrup VV, 15-12-05

B Birkelundsvej 1, 13-12-10

B Stegshavevej, 15-12-09

B Stegshavevej 3, 13-12-10

B Sdr. Højrupvejen 97, 15-12-09

U,C,P Espe VV,, 13-12-10

U,C,P Havndrup VV, 15-12-09

U,C,P Havndrup VV, 13-12-10


U,C,P Årslev VV, 13-12-10

BK 155.755, 07-12-09

U,C,P Åværket VV, 13-12-10

UB Havndrup VV, 16-12-10


BK 155.757, 22-11-10