Flytning ved ejerskifte

Ejerskifte skal meddeles vandforsyningen, da vi ikke modtager oplysninger fra folkeregisteret.

Ved ejerskifte skal tidligere ejer sørge for at give vandforsyningen skriftlig besked senest 5 hverdage efter overtagelsesdato. Send gerne en mail til info@midtfynsvand.dk med oplysning om:

  1. Hvilken forsyningsadresse, det vedrører
  2. Dato for overtagelse (ejerskifte)
  3. Målervisning på overtagelsesdatoen
  4. Navn på tidligere ejer
  5. Ny adresse på tidligere ejer
  6. Navn på ny ejer
  7. Evt. faktureringsadresse på ny ejer
  8. Telefonnummer til ny ejer
  9. E-mail adresse til ny ejer
  10. Evt. antal beboere (bruges til aconto forbrug)

Vi opfordrer nye ejere til at tilmelde sig vandforsyningens SMS varslingssystem.


Herefter udarbejder Midtfyns Vandforsyning en flytteopgørelse, som fremsendes vedrørende den fraflyttende forbruger.

Nedenfor er vist et eksempel på hvorledes en flytteopgørelse ser ud med forklaring til enkelte af posterne.