Nyt regulativ

Midtfyns Vandforsyning har fået et nyt regulativ. Regulativet træder i kraft den 1. januar 2018 og afløser det tidligere regulativ fra 1. januar 2016.

Information om pesticidrester

Der er i øjeblikket stor bevågenhed på landsplan om fund af pesticidrester i drikkevand. Midtfyns Vandforsyning har derfor, ligesom mange andre vandforsyninger, selv igangsat ekstra vandanalyser for at klarlægge omfanget.

Analyseresultaterne viser, at drikkevandet fra Midtfyns Vandforsynings vandværker overholder lovkravene i Miljø- og Fødevareministeriets drikkevandsbekendtgørelse nr. 1147 af 24/10/2017. Forbrugerne kan derfor fortsat trygt drikke vandet.

I analyseresultaterne er der målt små mængder desphenyl-chloridazon, som er et nedbrydningsprodukt fra sprøjtemidlet Chloridazon. Der er målt 0,037 mikrogram/liter i analyser på ledningsnettet fra Espe Vandværk og 0,054 mikrogram/liter i analyser på ledningsnettet fra Vandgården/Åværket i Ringe. Dette ligger under den tilladte grænseværdi på 0,100 mikrogram/liter. Der er ikke fundet desphenyl-chloridazon i vandet på ledningsnettet fra Årslev Vandværk og Havndrup Vandværk.

På Espe Vandværk og Vandgården/Åværket har vi derfor fået ekstra vandanalyser af indvindingsboringerne, som er i drift. I disse boringer er der målt desphenyl-chloridazon fra 0,019 til 0,075 mikrogram/liter.

Yderligere informationer:
Midtfyns Vandforsynings analyseresultater og planlagte analyser
Faaborg-Midtfyn Kommunes miljøafdeling (Tilsynsmyndighed)
Drikkevandsbekendtgørelsen
Pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen
Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.
Vandgården

Lombjergevej 22
5750 Ringe
Tlf.: 62 62 12 05
CVR-nr.: 53857418

Kontortid:
mandag - torsdag: 8:00 - 15:00
fredag: 8:00 - 12:30
Vi holder lukket imellem jul og nytår.

Vores administrative medarbejdere kan kontaktes indenfor kontortiden på email: info@midtfynsvand.dk

Vores driftsmedarbejdere kan kontaktes indenfor kontortiden på email: drift@midtfynsvand.dk

Ring til 62 62 12 05 ( 24-timers vagt ) ved akutte driftsproblemer,
så som ledningsbrud, manglende eller urent vand.
Få direkte SMS-varsel om driftsforstyrrelser
Administration og vedligeholdelse af disse sider udføres af Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.

Har du forslag til tilføjelser eller kommentarer til indholdet af siderne er du velkommen til at kontakte os. Senest opdateret den 11. december 2017.