Vandanalyser

Der bliver med regelmæssige mellemrum foretaget vandanalyser såvel ude på ledningsnettet som på vandværkerne. Såvel udtagning som analyse af vandprøverne foretages af Eurofins Miljø A/S, som er akkrediteret (godkendt) af DANAK til at analysere vandprøver. Prøverne tages i overensstemmelse Miljøministeriets Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Der tages hvert år omkring 35 prøver af typen 'Begrænset kontrol' og af typen 'Uorganiske sporstoffer' rundt omkring på ledningsnettet samt 1 prøve af typen 'Normal kontrol' og 1 prøve af typen 'Udvidet kontrol' på hvert af Midtfyns Vandforsynings 4 vandværker (Vandgården-Åværket i Ringe, Espe Vandværk, Årslev Vandværk og Havndrup Vandværk).

Eurofins har udgivet denne folder, som forklarer kvalitetskravene til drikkevand.


Prøveudtagningsdato
Vandværk Prøvested Udtagningsadresse Prøvetype og link til resultat af vandanalyse
15-01-2018   Vandgården-Åværket  Ledningsnet Stegshavevej 3 Begrænset kontrol
15-01-2018 Espe Vandværk Ledningsnet Højrupvej 45 Begrænset kontrol
05-02-2018 Vandgården-Åværket Ledningsnet Stegshavevej 3 Begrænset kontrol
05-02-2018 Espe Vandværk Ledningsnet Højrupvej 45 Begrænset kontrol
05-02-2018 Årslev Vandværk Ledningsnet Birkelundsvej 1 Begrænset kontrol
05-02-2018 Havndrup Vandværk Ledningsnet Søllingevej 75 Begrænset kontrol
14-02-2018 Vandgården-Åværket Boring 6   Ekstra mikrobiologisk kontrol før idriftsættelse 
23-02-2018 Vandgården-Åværket Boring 6   Ekstra mikrobiologisk kontrol før idriftsættelse 
12-03-2018 Vandgården-Åværket Ledningsnet Stegshavevej 3 Begrænset kontrol
12-03-2018 Espe Vandværk Ledningsnet Højrupvej 45 Begrænset kontrol 
16-04-2018 Havndrup Vandværk Ledningsnet Søllingevej 75 Begrænset kontrol + ekstra triazol analyse
16-04-2018 Vandgården-Åværket Ledningsnet Stegshavevej 3 Begrænset kontrol + ekstra triazol analyse
16-04-2018 Årslev Vandværk Ledningsnet Birkelundsvej 1 Begrænset kontrol + ekstra triazol analyse
16-04-2018 Espe Vandværk Ledningsnet Højrupvej 45 Begrænset kontrol + ekstra triazol analyse
28-05-2018 Vandgården-Åværket Ledningsnet Stegshavevej 3 Begrænset kontrol
28-05-2018 Espe Vandværk Ledningsnet Højrupvej 45 Begrænset kontrol
11-06-2018 Vandgården-Åværket Ledningsnet Stegshavevej 3 Begrænset kontrol
11-06-2018 Espe Vandværk Ledningsnet Højrupvej 45 Begrænset kontrol
11-06-2018 Årslev Vandværk Ledningsnet Birkelundsvej 1 Begrænset kontrol
11-06-2018 Havndrup Vandværk Ledningsnet Søllingevej 75 Begrænset kontrol
11-06-2018 Årslev Vandværk Afgang vandværk
Normalkontrol + ekstra dimethylsulfamid analyse
11-06-2018 Havndrup Vandværk Afgang vandværk

Normalkontrol + ekstra dimethylsulfamid analyse
11-06-2018 Vandgården-Åværket Afgang vandværk
Normalkontrol + org. mikroforurening + ekstra dimethylsulfamid analyse
11-06-2018 Espe Vandværk Afgang vandværk
Normalkontrol + org. mikroforurening + ekstra dimethylsulfamid analyse
02-07-2018 Espe Vandværk Ledningsnet Højrupvej 45 Begrænset kontrol
02-07-2018 Vandgården-Åværket Ledningsnet Stegshavevej 3 Begrænset kontrol
02-07-2018 Vandgården-Åværket Afgang vandværk
Normal kontrol
30-07-2018 Vandgården-Åværket Boring 4    Ekstra boringskontrol før idriftsættelse
06-08-2018 Vandgården-Åværket Afgang vandværk
Ekstra mikrobiologisk driftskontrol
13-08-2018 Vandgården-Åværket  Boring 4   Ekstra mikrobiologisk kontrol før idriftsættelse
20-08-2018 Vandgården-Åværket Ledningsnet Stegshavevej 3 Begrænset kontrol
20-08-2018 Espe Vandværk Ledningsnet Højrupvej 45 Begrænset kontrol
20-08-2018 Årslev Vandværk Ledningsnet Birkelundsvej 1 Begrænset kontrol
20-08-2018 Havndrup Vandværk Ledningsnet Søllingevej 75 Begrænset kontrol
24-09-2018 Vandgården-Åværket Ledningsnet Stegshavevej 3 Begrænset kontrol
24-09-2018 Espe Vandværk Ledningsnet Højrupvej 45 Begrænset kontrol
10-10-2018 Vandgården-Åværket Boring 4   Ekstra mikrobiologisk kontrol før idriftsættelse
15-10-2018 Vandgården-Åværket Ledningsnet Stegshavevej 3 Begrænset kontrol
15-10-2018 Espe Vandværk Ledningsnet Højrupvej 45 Begrænset kontrol
15-10-2018 Årslev Vandværk Ledningsnet Birkelundsvej 1 Begrænset kontrol
15-10-2018 Havndrup Vandværk Ledningsnet Søllingevej 75 Begrænset kontrol
15-10-2018 Vandgården-Åværket Boring 6   Pesticider

Vandanalyser 2011 - 2017
Vandanalyser 2001 - 2011

 

Planlagte vandanalyser

Samlet plan for vandanalyser i perioden 2017 til 2021
Detaljeret plan for vandanalyser i 2017