Nyheder


Se også nyheder fra Danske Vandværker

26. juni 2018
Information om pesticidrester af DMS
Der er i øjeblikket stor bevågenhed på landsplan om fund af pesticidrester i drikkevand. I drikkevandboringer hos enkelte større danske vandforsyninger er der påvist fund af DMS (N,N-Dimethylsulfoamid) på over 0,1 mikrogram/liter. DMS er et nedbrydningsprodukt af pesticiderne tolylfluanid og dichlofluanid. Midtfyns Vandforsyning har derfor, ligesom mange andre vandforsyninger, selv igangsat ekstra vandanalyser for at klarlægge omfanget.

Analyseresultaterne viser, at drikkevandet fra Midtfyns Vandforsynings vandværker overholder lovkravene i Miljø- og Fødevareministeriets drikkevandsbekendtgørelse nr. 1147 af 24/10/2017. Forbrugerne kan derfor fortsat trygt drikke vandet.

I analyseresultaterne er der målt små mængder DMS. Der er målt 0,090 mikrogram/liter i analyser på ledningsnettet fra Espe Vandværk og 0,092 mikrogram/liter i analyser på ledningsnettet fra Vandgården-Åværket i Ringe. Dette ligger under den tilladte grænseværdi på 0,100 mikrogram/liter. Der er ikke fundet DMS i vandet på ledningsnettet fra Årslev Vandværk og Havndrup Vandværk.

På Espe Vandværk og Vandgården/Åværket tages der derfor ekstra vandanalyser af indvindingsboringerne, som er i drift. 

Yderligere informationer:
Midtfyns Vandforsynings analyseresultater og planlagte analyser
Faaborg-Midtfyn Kommunes miljøafdeling (Tilsynsmyndighed)
Drikkevandsbekendtgørelsen
Miljøstyrelsens sundhedsmæssige vurdering af DMS


24. maj 2018
Persondatapolitik
Som følge af persondataforordningen har Midtfyns Vandforsyning udarbejdet en Persondatapolitik.

15. marts 2018 (opdateret 26. april 2018)
Drikkevandet er frit for pesticidrester af 1,2,4-triazol
Miljøstyrelsen besluttede i januar 2017 at screene for nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol i deres grundvandsovervågning. Der er gjort relativt mange fund på landsplan af stoffet 1,2,4-triazol i screeningen af grundvand, men meget få over kravværdien. Midtfyns Vandforsyning har foretaget ekstra analyser for 1,2,4-triazol i drikkevandet på ledningsnettet fra alle vores vandværker.

Vi kan med glæde konstatere, at der er ikke fundet 1,2,4-triazol.

Yderligere informationer:
Midtfyns Vandforsynings analyseresultater og planlagte analyser
Faaborg-Midtfyn Kommunes miljøafdeling (Tilsynsmyndighed)
Drikkevandsbekendtgørelsen
Pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen

6. april 2018
Generalforsamling
Afholdes i Gislev Rejsers mødelokaler
Lombjergevej 1, 5750 Ringe
onsdag den 18. april 2018 kl. 19.30

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapport for 2017
4. Forelæggelse af budget for 2018
5. Valg af bestyrelse
på valg er: Arvid Rasmussen (modtager ikke genvalg), Sven Erik Greve (modtager genvalg), Thomas Eriksen (modtager genvalg)
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisorer
på valg er: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt

Årsrapport for 2017, kandidatliste, vandværkets vedtægter, regulativ og takstblad, er fremlagt på Vandværkets kontor fra den 10. april 2018.

Følgende kandidater er opstillet:

Valg til bestyrelsen:

Sven Erik Greve
Thomas Eriksen
Lars Peder Strarup
Kresten Lysholdt-Andersen

Valg af 1. og 2. suppleant:

Opstillede kandidater til bestyrelsen, som ikke bliver valgt, opstiller automatisk som suppleanter.
Johnny Poulsen
Samt bestyrelseskandidat.

Bestyrelsen

18. december 2017
Takster for 2018
Midtfyns Vandforsyning har fået nyt takstblad i henhold til regulativet. Du kan se Takstblad 2018 her eller få det udleveret på kontoret.

11. december 2017
Nyt regulativ
Midtfyns Vandforsyning har fået et nyt regulativ. Regulativet træder i kraft den 1. januar 2018 og afløser det tidligere regulativ fra 1. januar 2016.

27. september 2017 (opdateret 9. november 2017)
Information om pesticidrester af desphenyl-chloridazon
Der er i øjeblikket stor bevågenhed på landsplan om fund af pesticidrester i drikkevand. Midtfyns Vandforsyning har derfor, ligesom mange andre vandforsyninger, selv igangsat ekstra vandanalyser for at klarlægge omfanget.

Analyseresultaterne viser, at drikkevandet fra Midtfyns Vandforsynings vandværker overholder lovkravene i Miljø- og Fødevareministeriets drikkevandsbekendtgørelse nr. 1147 af 24/10/2017. Forbrugerne kan derfor fortsat trygt drikke vandet.

I analyseresultaterne er der målt små mængder desphenyl-chloridazon, som er et nedbrydningsprodukt fra sprøjtemidlet Chloridazon. Der er målt 0,037 mikrogram/liter i analyser på ledningsnettet fra Espe Vandværk og 0,054 mikrogram/liter i analyser på ledningsnettet fra Vandgården/Åværket i Ringe. Dette ligger under den tilladte grænseværdi på 0,100 mikrogram/liter. Der er ikke fundet desphenyl-chloridazon i vandet på ledningsnettet fra Årslev Vandværk og Havndrup Vandværk.

På Espe Vandværk og Vandgården/Åværket har vi derfor fået ekstra vandanalyser af indvindingsboringerne, som er i drift. I disse boringer er der målt desphenyl-chloridazon fra 0,019 til 0,075 mikrogram/liter.

Yderligere informationer:
Midtfyns Vandforsynings analyseresultater og planlagte analyser
Faaborg-Midtfyn Kommunes miljøafdeling (Tilsynsmyndighed)
Drikkevandsbekendtgørelsen
Pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen

 


Læs tidligere nyheder...