Typisk forbrug

 

Vores aktuelle takster findes i takstbladet.
De fleste af vores forbrugere afleder spildevand til FFV Spildevand A/S, hvis priser på spildevand findes her.

 

Typisk forbrug pr. år
20 m3 + antal beboere × 30 m3

Husstand med 1 beboer 50 m3
Husstand med 2 beboere 80 m3
Husstand med 3 beboere 110 m3
Husstand med 4 beboere 140 m3
Husstand med 5 beboere 170 m3

Hest 15 m3

Om Vandby Vandværk

Vandværket blev etableret 1974 med første boring

Mange brønde blev tørlagt i de år på grund af Københavns Energis oppumpning af vand til København. I 1968 blev boring 2 udført fordi flere ejendomme blev tilsluttet værket.  

Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 3. råvands boringer i drift. Som det fremgår af disse sider, vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet.


Ikon Læs mere

 

Der er gennem tiden bygget til, de oprindelige åbne filter i to bygninger, er erstattet med automatiske åbne dobbelt filter, og rentvandsbeholderen er udvidet i takt med øget udpumpning. Senere blev der monteret et trykfilter som forfilter til de åbne filter. Pumper og inventar er løbende udskiftet.

Ledningsnettet er gennem årene udvidet og renoveret. Der leveres vand til 280 forbruger som aftager 50.000 m3 vand årligt. Der er en del store forbrugere.



Ikon Læs mere

Nyheder

I 2016 monteres nye vandmålere som kan fjernaflæses.

Generalforsamling afholdes 3. onsdag i april i forsamlingshuset kl. 19.00.

Vandledninger udskiftes i Strandløkken og Stenlunden medio 2016.

 

 

 






Ikon Læs mere

Kontaktinformation

Vandby Vandværk
Vandværksvej 1
9999 Vandby
Email:
info@vandbyvand.dk

Drift
Hans Andersen
Mobil 22 22 22 22
mail
HA@vandbyvand.dk

Kasserer
Dorte Friis
Mobil 10 11 11 11
mail
DF@vandbyvand.dk